Terapia indywidualna

Z osobami dorosłymi indywidualnie pracuję w nurcie psychodynamicznym.

To znaczy, że moją pracę opieram na założeniach psychoanalizy, ale wierzę, że tym, co leczy, jest kontakt i relacja. Nie lubię mówić, że się w czymś specjalizuję. Jestem wciąż otwarta na nowe wyzwania zawodowe. Kiedy wysłucham, wtedy określam, czy i w jakim zakresie mogę się zająć daną kwestią. Bardzo ważne są dla mnie oczekiwania klientów. Gdy są nierealne lub ja mam poczucie, że nie mogę ich spełnić, szczerze o tym informuję.

W mojej pracy głównie spotykam się z osobami, które stoją na różnych zakrętach życiowych, jak np. kłopoty w relacjach z bliskim (partner, rodzice, dzieci), rozwód, żałoba, utrata pracy, niska samoocena i wiele innych. Spotykam się z osobami z zaburzeniami nastroju, osobowości, depresjami, nerwicami, w stanach lękowych.

Jeśli jest to konieczne współpracuję z lekarzem psychiatrą.

Mam też doświadczenie w pracy z osobami chorymi na schizofrenię czy z doświadczeniem epizodu psychotycznego. W tym zakresie praca musi zawsze przebiegać równolegle z farmakologią. Jest to warunek konieczny do podjęcia pracy terapeutycznej.

Z osobami dorosłymi pracuję w tzw.: kontrakcie krótkoterminowym lub długoterminowym. Pierwszy oznacza, że umawiamy się na zamknięty w czasie cykl spotkań, np.: na 3 miesiące, maksymalnie na rok. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Druga forma pracy nie jest kontraktem terminowym. Pracujemy, aż uznamy, że należy zakończyć.

Kontrakty krótkoterminowe są wskazane, kiedy skupiamy się wokół jasno określonego problemu lub/i z jakichś przyczyn (np. finansowych czy wynikających z planów zawodowych) wiemy, że tylko określoną ilość czasu możemy poświęcić na terapię. Taka umowa jest też lepsza dla osób, które nie miały dotychczas doświadczeń terapeutycznych.

Kontrakty długoterminowe są polecane osobom z doświadczeniem bycia w terapii, które nie chcą konkretyzować zakresu swojej pracy. Mają potrzebę zająć się wieloma sprawami ze swojego życia. Taka umowa jest też przeznaczona dla osób leczonych długofalowo psychiatrycznie (schizofrenia, zaburzenia osobowości typu borderline).

UWAGA: Pracuję również on-line z użyciem komunikatora Skype. Napisz, aby się umówić: pytanie@terapeuta-klimowicz.com. Więcej o tej metodzie pracy – tutaj.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, napiszcie: pytanie@terapeuta-klimowicz.com.